طراحی سایت

تصاویر محمود کریمی با موتور سنگین در جاده چالوس

کدخبر : 10577 
به گزارش بی باک، دی نوشت: همیشه عادت کرده بودیم حاج محمود را بر روی منبر اما زاده علی اکبر چیذر ببینیم ولی این بار متفاوت تر از همیشه و با چهره ای ورزش کارانه در جاده چالوس، آنهم با موتور های سنگین.

12788 999 تصاویر محمود کریمی با موتور سنگین در جاده چالوس12790 507 تصاویر محمود کریمی با موتور سنگین در جاده چالوس

12791 492 تصاویر محمود کریمی با موتور سنگین در جاده چالوس

12792 754 تصاویر محمود کریمی با موتور سنگین در جاده چالوس

مربوطه به : آخرین عناوین

کلمات کلیدی: , , , , ,

RSS

دیدگاه شما :