• قاصدک

 • نویسنده: کریم فیضی

  کتاب:سرشت و سرنوشت

  سرشت و سرنوشت، گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی موضوع کتاب: سرشت و سرنوشت، دو مفهوم فلسفی است که عمری به اندازه فلسفه و تاریخ آن دارد. از این دو[...]
 • نويسنده: معصومه آباد

  کتاب:من زنده ام

  کتاب «من زنده‌ام» خاطرات دوران چهار ساله‌ی اسارت خانم معصومه آباد در زندان‌های رژیم بعث صدام است. روایت کتاب از دوران کودکی نویسنده آغاز و با بیان بخش‌های مهمی[...]
 • گردآورنده کتاب: گروه تحقیقاتی فتح الفتوح

  کتاب:لبخندی به معبر آسمان

  خاطرات سردار شهید حاج محسن دین شعاری [...]
 • ادامه قاصدک