• قاصدک

  • نویسنده: کریم فیضی

    کتاب:سرشت و سرنوشت

    سرشت و سرنوشت، گفتگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی موضوع کتاب: سرشت و سرنوشت، دو مفهوم فلسفی است که عمری به اندازه فلسفه و تاریخ آن دارد. از این دو[...]
  • نويسنده: معصومه آباد

    کتاب:من زنده ام

    کتاب «من زنده‌ام» خاطرات دوران چهار ساله‌ی اسارت خانم معصومه آباد در زندان‌های رژیم بعث صدام است. روایت کتاب از دوران کودکی نویسنده آغاز و با بیان بخش‌های مهمی[...]
  • گردآورنده کتاب: گروه تحقیقاتی فتح الفتوح

    کتاب:لبخندی به معبر آسمان

    خاطرات سردار شهید حاج محسن دین شعاری [...]
  • ادامه قاصدک